ما در باغچه همیشه از همکاران جدید استقبال می‌کنیم. افرادی با شرایط زیر همیشه برای ما در اولویت هستند:

1-مسئولیت‌پذیر و قابل اعتماد

2-علاقه‌مند برای کمک به دیگران

3-صبور و همدل

4-روابط عمومی بالا و رفتار دوستانه با دیگران

5-مهارت گوش دادن فعال

اگر ویژگی‌های بالا را دارید لطفا فرم استخدام زیر را تکمیل کنید